Loading...

Arabuluculuk İle Anlaşmanın Avantajları;

Mali ve Zaman Tasarrufu: Arabuluculuk, dava süreciyle karşılaştırıldığında daha hızlı bir çözüm sunar ve taraflara dava süreci sırasında karşılaşabilecekleri tüm maliyetlerden ve zaman kayıplarından kaçınma fırsatı sunar.

Hızlı Sonuç: Arabuluculuk, hız bakımından mahkemeye göre oldukça avantajlıdır; bazen sadece birkaç saat içinde sonuç elde edilebilir. Sonuçların tarafların kontrolünde olması da ayrıca değerlidir.

Gizlilik ve Güvenilirlik: Arabuluculuk, taraflar arasında gizlilik sağlar. Taraflar, mahkemede konuşamayabilecekleri konuları daha rahat bir şekilde ele alabilirler. Psikolojik ve sosyolojik risklerin az olması, yeni sorunların ortaya çıkma olasılığını düşürür.

Esnek Çözüm Yaklaşımı: Tarafların kendi aralarında anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı arabuluculuk sürecinde esastır. Bu, taraflara çözüm arayışlarında daha fazla esneklik ve kendi kararlarını uygulama özgürlüğü sağlar.

Arabulucuya Ne Zaman Gidebilirim?

Dava Öncesi Arabuluculuk: Henüz hukuki bir dava başlatılmadan önce, tarafların bir arabulucuya başvurarak anlaşmazlıklarını çözmek istedikleri durumu ifade eder.Bu aşamada taraflar, anlaşmaya varırlarsa mahkemeye gitmeye gerek kalmaz.Mahkeme İçi Arabuluculuk: Dava sürecinin bir parçası olarak, tarafların mahkeme aşamasında bir arabulucuya başvurması anlamına gelir. Eğer arabuluculuk süreci bu aşamada sonuçsuz kalırsa, taraflar dava açma hakkına sahiptir.

Hangi Davalar Arabulucu Kapsamındadır? 

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Arabuluculuğun tanınması ve kullanımının artırılması için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Aşağıda verilen bilgiler, Adalet Bakanlığı tarafından verilen bazı soruların cevaplarıdır:

Ayrıca, arabulucuların uyguladıkları arabuluculuk sürecinin sonucunda hazırladıkları Arabuluculuk Tutanağı da Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na sunulmaktadır. Bu tutanaklar istatistiksel verilerle birlikte burada yayınlanmaktadır. Bu süreç, arabuluculuk faaliyetlerinin takip edilmesine ve sistemin etkinliğinin değerlendirilmesine katkı sağlar.

Süreç Sonunda Anlaşma Bağlayıcı mıdır? 

Arabuluculuk süreci sonunda taraflar arasında bir anlaşma sağlandığında, bu anlaşma bağlayıcıdır. Taraflar, eğer anlaşmaya uymazlarsa, bu anlaşmayı mahkemeye taşıyarak, ilgili hukuk mahkemesinin yetki ve görev kurallarına göre değerlendirmesini isteyebilirler. Ayrıca, anlaşmanın icra edilebilirliğine dair bir şerh eklemek amacıyla mahkemeden talepte bulunabilirler.

İlamlı icra yoluna başvurarak, anlaşmanın yerine getirilmesini sağlamak için hukuki bir prosedürü başlatabilirler. Bu, taraflara anlaşmanın uygulanmasını zorunlu kılar ve anlaşmazlığın çözümünü kolaylaştırır.

Avukat Orhan GÜLÜNAY

Avukat Orhan Gülünay, uzun yıllara dayanan deneyimi ve sahip olduğu geniş hukuki bilgi ile müvekkillerine güvenilir bir çözüm ortağı sunmaktadır. Hukukun farklı alanlarına hakimiyeti ve kişisel yaklaşımıyla, her türlü hukuki sorununuzu çözmek için burada.

Hukuki uyuşmazlıklar, iş hukuku, aile hukuku, ceza hukuku ve daha fazlası dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet veren Avukat Orhan Gülünay, müvekkillerine adil ve etkili bir şekilde rehberlik etmektedir. Hukuki sürecin karmaşıklığını anlamak ve müvekkillere net bir yol haritası sunmak konusundaki yetenekleriyle tanınmaktadır.

Orhan Gülünay’ın müvekkilleriyle olan iletişimi daima saygılı, dürüst ve şeffaf bir şekildedir. Her bir müvekkilin özel ihtiyaçlarına özel bir yaklaşım benimseyerek, onların hukuki haklarını en iyi şekilde korumak için çalışır.

Hizmet Alanlarımız

Biz, Ankara‘nın önde gelen avukat ve arabulucu ekibiyiz ve hukuki sorunlarınıza yönelik uzmanlık ve deneyimle yanınızdayız. Hukukun karmaşıklığını anlıyor ve müvekkillerimize adil ve etkili bir şekilde rehberlik ediyoruz.

Size Nasıl Yardımcı olabiliriz ?

Etkili Çözümler: Hukuki sorunlarınızı hızlı, etkili ve ekonomik bir şekilde çözmek için çaba sarf ediyoruz.

Deneyimli Ekibimiz: Hukuki konularda uzmanlaşmış avukatlar ve arabulucularımızla size en iyi hizmeti sunuyoruz.

Sıkça Sorulanlar ?

Davam Ne Zaman Sonuçlanır ? 

Dava sürelerini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler arasında dava konusu, davanın açıldığı mahkeme yeri, mahkemenin iş yükü, avukatın rolü vb. yer almaktadır. Ancak, unutulmaması gereken önemli bir nokta şudur: Kendi açtığınız davalar ve davacı olarak yer aldığınız davalar ile sizin aleyhinize açılan davalara davalı sıfatıyla katıldığınız davaların tamamlanma süresi kesin ve sabit bir zaman dilimine indirgenemez. Çünkü bu süreç birçok değişken faktörden etkilenebilir.

Vekaleti Nereden Çıkarabilirim?

Vekalet çıkarmak için tek yetkili makam, Noterlerdir. Örneğin, Ankara‘da açılacak bir dava için İstanbul’da bulunuyorsanız, İstanbul‘da ki herhangi bir Noter’e giderek vekaletname çıkarabilir ve bu vekaleti Ankara‘da ki avukatınıza iletebilirsiniz.

Vekaletname türleri, kullanım amaçlarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin, Tapu işlemleri veya Boşanma işlemleri gibi konularda avukata vekalet vermek istiyorsanız, vekaletname düzenlerken fotoğrafınızı yanınızda bulundurmanız gerekebilir.

  • Arabulucu Avukatın Görevi Nedir ? 
  • Arabulucu avukat (veya hukuk arabulucusu avukat), bir hukuk davası veya uyuşmazlık süreci sırasında taraflar arasında arabuluculuk yaparak çözüm sağlamak amacıyla görev alan bir avukattır. Arabulucu avukat, tarafların anlaşmazlığını hukuki yollarla çözmek yerine uzlaşmalarını teşvik eder ve arabuluculuk sürecini yönetir.
  • Arabulucu avukatın temel görevleri şunlar olabilir:
  • Tarafları Yönlendirmek: Arabulucu avukat, tarafları arabuluculuk süreci hakkında bilgilendirir ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda rehberlik eder.
  • Tarafları Dinlemek: Tarafları dinleyerek sorunlarını anlamaya çalışır. Tarafların taleplerini ve endişelerini anladıktan sonra, çözüm önerileri sunar.
  • Uzlaşma Arayışı: Taraflar arasında uzlaşma sağlanması için iletişim kurar ve müzakere sürecini kolaylaştırır. Tarafların karşılıklı taleplerini anlaşılabilir bir şekilde ileterek anlaşmazlığı çözmeye çalışır.
  • Anlaşma Taslağı Hazırlamak: Uzlaşma sağlandığında, arabulucu avukat bir anlaşma taslağı hazırlar. Tarafların anlaşmayı yazılı olarak onaylaması ve imzalaması gerekebilir.
  • Nötr Bir Rol Oynamak: Arabulucu avukat, tarafsız bir pozisyonda bulunur ve tarafların her iki tarafın da çıkarlarını gözetir. Arabulucu avukat, tarafların lehine veya aleyhine taraf tutmaz.
  • Arabulucu avukatlar, hukuki uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde çözmeye çalışırlar. Arabuluculuk, özellikle ticari uyuşmazlıklar, aile hukuku davaları, işçi işveren anlaşmazlıkları ve diğer hukuki sorunların çözümünde yaygın olarak kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ancak, her uyuşmazlık arabuluculukla çözülemez ve bazı durumlarda mahkeme yoluna başvurulması gerekebilir.